WhatsApp Group Join Now

Gujarat Affidavit Form in Gujarati | ગુજરાત અફિડેવિટ ફોર્મ ગુજરાતી

5/5 - (1 vote)

આ આર્ટિકલ માં તમને Gujarat Affidavit Form in Gujarati માટે ના ડોક્યુમેન્ટ અમારી વેબસાઈટ પર મૂકવામા આવ્યા છે. અહીથી આ પેપર ડાઉનલોડ કરી શકશો. આ માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકશો.

Gujarat Affidavit Form in Gujarati

NameGujarat Affidavit Form in Gujarati
Size1 MB
Update Today
Category Pdf file
Download linkClick here

શું છે Gujarat Affidavit Form ?

ગુજરાત આફિડેવિટ ફોર્મ વિવિધ કાર્યક્રમો માટે ઉપલબ્ધ છે, જેમણે વાહનની રજીસ્ટ્રેશન, જાતિ અને આવાજની પ્રમાણીકરણ, દુકાન અને અન્ય કાર્યક્રમો માટે. આફિડેવિટ ફોર્મ અમબે ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન પણ ઉપલબ્ધ છે. તમારી માંગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારે યોગ્ય આફિડેવિટ ફોર્મ શોધવાનું સશક્તિપૂર્વક માહિતી મેળવવી જોઈએ.

ગુજરાત આફિડેવિટ ફોર્મ એક લેખનાત્મક પ્રમાણપત્ર છે જેમણે વ્યક્તિ વિશેની માહિતીને તમામ પ્રમાણે પ્રમાણીકરણ કરે છે. આફિડેવિટ ફોર્મમાં વ્યક્તિગત માહિતી, જાતિ, સંપત્તિ, વસતિનો પ્રમાણીકરણ, પ્રતિનિધિત્વ, જીવનશૈલી, શિક્ષણ, રોજગાર, સાક્ષરતા, વ્યવસાયિક વૃત્તિ, મૃત્યુ અને અન્ય વિવિધ મામલાઓનો પ્રમાણીકરણ થાય છે. આફિડેવિટ ફોર્મ સરકારી અને ગૈરસરકારી સ્તરોની વધુમાં વધુ સ્થાનિક પ્રશાસનિક એવા વિવિધ કાર્યક્રમો માટે વપરાય છે.

Download Gujarat Affidavit Form in Gujarati

Whatsapp Group Join
Telegram channel Join

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Scroll to Top